Yayınlar

Malzeme bilimi ve malzeme işleme teknolojileri ile ilgili sunduğumuz bilimsel makaleler.

Akdi S., Demirpolat H., Imsmatec 19
Technical and Economic Comparison of Automotive Parts Product from Different Materiale 
(2019)

Akdi. S., Demirpolat H., Iatens 19,
Investigation of Continuous Casting Method in Aluminum Wrought Alloys
(2019)

Akdi S., Demirpolat H., Iatens 19
Investigation of the Homogenization Process in Aluminium Wrought Alloys
(2019)

Akdi. S., Demirpolat H., Alus’09
Alüminyum Işlem Alaşımlarında T651 Isıl işlem Uygulamaları ve Etkilerinin Araştırılması
(2019)

Küçükyağlıoğlu G., Akdı S., Birol Y.
Alüminyum T6 ısıl işlemi için geliştirilen sepet tasarımı ile zaman ve enerji tasarrufu sağlanması, 5. Verimlilik Kongresi, Ankara.
(2015 Ekim)

Akdı S., Ilgaz O., Ünüvar E.,ve Birol Y.
6082 alaşımlı dövme parçaların üretiminde plastik deformasyonun ve sıcaklığın dinamik yeniden kristalleşme reaksiyonuna etkisi, 6. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul.(2013,Ekim)

Birol Y., Ilgaz O., Akdı S., Ünüvar E
6082 alaşımlı profillerin kesit tane yapısına pres çıkış sıcaklığının etkisi, 6. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2013,Ekim)

Ilgaz O., Akdı S., Ünüvar E.,ve Birol Y.
EN AW 6082 alaşımının dövme ürünlerindeki T4, T6 ısıl işlem süreçlerinin kıyaslanması ve optimizasyonu, 6. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2013,Ekim)

Güvenç M.A., Gürel E.G., Akdı S., Birol Y.
Otomotiv Süspansiyon Sistemlerinde Kullanılan Küresel Mafsalların Dinamik Yük Altında Kırılmalarına Isıl İşlem Tekniklerinin Etkisi, 15. Uluslararası Malzeme Konferansı, Denizli. (2014 Ekim)

Gökçil E., Yakışan U., Eser A., Akdı S., Birol Y.
Küresel grafitli dökme demirden mamul süspansiyon parçalarında yüzde uzama değerinin iyileştirilmesi, Uluslararası Demir-Çelik Sempozyumu, Karabük. (2015 Nisan)

Eser A.A., Gökçil E., Akdı S., Birol Y. 
Alüminyum işlem alaşımlarının T6 ısıl işleminde yaşlandırma sıcaklık ve sürelerinin incelenmesi, 7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul (2015 Ekim)

Gökçil E., Yakışan U., Akdı S., Birol Y. 
Alaşım bileşimi optimizasyonu içeren EN AW 6082-T5 dövme bileşenlerin üretilmesi, 7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul.(2015 Ekim)

Gökçil E., Eser A.A., Akdı S., Birol Y. 
Özgün bir proses ile EN AW 6082 dövme bileşenlerin üretilmesi, 7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2015 Ekim)

Gökçil E., Eser A.A., Akdı S., Birol Y.
Döküm, ekstrüzyon ve dövme durumundaki 6082 alaşımının çökelme sertleşmesinde çözeltiye alma sıcaklık ve sürelerinin incelenmesi, 7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2015 Ekim)

Akdı S., Uludağ M., Çetin R., Tarakçıoğlu N.
Alüminyum dövme sıcaklığının ve deformasyon oranının tane yapısı ve mekanik özellikler üzerindeki etkisi,7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2015 Ekim)

Akdı S., Uludağ M., Çetin R., Tarakçıoğlu N. 
Alüminyum sıcak dövmede ön ısıtma teknolojisinin yaşlandırma parametrelerine etkisi, 7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2015 Ekim)

Yakışan U., Gökçil E., Akdı S., Acarer M. 
1050 ve 5005 serisi Alüminyum alaşımlarının elektrik direnç kaynağında kaynak parametlerinin bağlantı özelliklerine etkisi, 7. Alüminyum Sempozyumu, İstanbul. (2015 Ekim)

Birol, Y., Ilgaz, O., Akdi, S., Unuvar, E. 
Comparison of cast and extruded stock for the forging of AA6082 alloy suspension parts. Advanced Materials Research Volume 939, Sayfa No; 299-304 (May 2014)

Birol, Y., Akdi, S.
Cooling slope casting to produce EN AW 6082 forging stock for manufacture of suspension components. Transactions of Nonferrous Metals Society of China, 24(6). (2014)

Gokcil E., Akdi S., Birol Y.
A Novel Processing Route For The Manufacture Of EN AW 6082 Forged Components. Materials Research Innovationas. (2015)

Birol Y., Gokcil E., Guvenc M A., Akdi S.
Processing of high strength EN AW 6082 forgings without a solution heat treatment (Çözeltiye alma ısıl işlemi yapılmadan yüksek mukavemetli EN AW 6082 dövme yöntemi geliştirilmesi). Materials Science & Engineering A. 674(2016)25–32. (2015)

Köktaş S., Gökçil E., AKDI S., BİROL Y., ÇAKIR A.
Effect Of Copper Addition on Corrosion Properties of EN AW 6082 Alloy (Bakır İlavesinin EN AW 6082 Aluminyum Alaşımlarının Korozyon Özelliklerine Etkisi) 14. Uluslararası korozyon sempozyumu

Birol Y., Gökçil E., Akdı S.
Potential of horizontal direct chill cast EN AW 6082 rods as forging stock in the manufacture of light weight suspension components (Yatay sürekli döküm yöntemi ile ağırlığı azaltılmış süspansiyon parçaları için EN AW 6082 dövme hammaddelerin üretilmesi), Metallurgical Research Technology, Metall. Res. Technol. Vol, No (2017).

Eser AA., Gökçil E., Akdı S.
Farklı Islah Çeliklerin Östenitleme ve Menevişleme Sıcaklık Parametresinin Mekanik Özelliklere Etkisi / Impact of Austenitizing and Tempering Temperature Parameters on Different Quenched and Tempered Steel 5. HTS 5. Isıl işlem sempozyumu, HTS-P03 2016

Gökçil E., Akdı S., Birol Y.
Potential of twin-belt-cast EN AW 6082 blanks for the manufacture of wishbone suspension forgings (İkiz bant döküm yöntemi ile dövme salıncak üretimi için EN AW 6082 hammaddesi oluşturma), Springer, 2017

Patentler

Farklı firmalarlar ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalar sonucu edindiğimiz patenler TPE sitesinde patent no ile yer almaktadır. 

Isıl işlem sepeti 2015 / 05080

Ayarlanabilir hareket iletim elemanı 2015 / 12885

Küresel saplama elemanı 2016 / 02422

Montaj makinası 2016 / 18930

Sıvama presi 2017 / 04254